DonauShips

Đerdapska Klisura

Donauships

Dozvolite da Vas upoznamo sa Đerdapskom klisurom – najvećom klisurom u Evropi.

Čini je kompozicija od četiri naizmenične klisure i kotline: Golubačka klisura, Ljupkovska kotlina, Klisura Gospođin vir, Donjomilanovačka kotlina, Klisura Kazan, Oršavska kotlina, Sipska klisura, Vlaško-pontijska nizija.

Ovu regiju karakterišu velika i mnogobrojna arheološka nalazišta, kao i dosta kulturno istorijskih spomenika. Golubački grad, ostaci Trajanovog mosta, Trajanova tabla, samo su neki od njih.