DonauShips

Galerija

Donauships

Video

video

Slike

photos

Krstarenje Dunavom
Lepota Dunava se, kažu mnogi, ne može opisati, ali se može doživeti. Jedan od najlepših načina je sa reke. Upravo to je i današnja ponuda portala Superodmor.

Krstarenje se započinje od Beogradske tvrđave uz doručak na brodu, plovi se pored Srebrnog jezera, Velikog Gradišta, Golubačke tvrđave i u lazi u područje Nacionalnog parka Đerdap, poznatiji i kao Gvozdena kapija. Plovi se kroz najdužu i najdublju evropsku klisuru gde je Dunav i najlepši. Područje jedinstvene flore i faune, svedoči o ostacima jednog od najstarijih naselja u Evropi.

Predviđen je prolazak pored Donjeg Milanovca, obilazak mesta gde je rimski car Trajan utisnuo svoj neizbrisiv trag na steni, poznatoj kao Trajanova tabla. Dolazak u Donji Milanovac je previđen nakon osam sati plovidbe. Tada su na raspolaganju usluge hotela (spa, bazeni..) ili se možete odlučiti za neki od izleta – Arheološki muzej i vinarija Duša Dunava ili manastir Vratna i rajačke pimnice,

Na putu Dunavom od Beograda do Kladova upoznaćete magiju dva ušća – Tamiša i Morave, obići predele gde je Dunav širok kao more uživati u bojama i mirisima proleće na jednoj od najdužih evropskih reka…
Više o ponudi pogledajte ovde.